Pantalla de inicio – conectar dispositivo

conectar dispositivo para recuperar archivos borrados

Modo de depuración USB

Modo de depuración USB

Conectar manualmente

Seleccionar tipos de archivo para recuperar

Seleccionar tipos de archivo para recuperar

Restaurar fotos borradas

Restaurar fotos borradas

Recuperar contactos

Recuperar contactos

Recuperar historial de llamadas

Recuperar historial de llamadas